Po wejściu w życie przepisów deregulacyjnych nie trzeba będzie wykupywać ubezpieczenia, żeby poprowadzić klientom podatkowe księgi przychodów i rozchodów lub ewidencje.
Potwierdził to wydział prasowy Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Wyjątek będzie dotyczyć prowadzenia ksiąg rachunkowych, mimo że na same te usługi nie będzie już trzeba mieć żadnych uprawnień.
Z obowiązku ubezpieczenia nie zostaną też zwolnieni doradcy podatkowi. Nadal będą musieli wykupić polisę OC na wszystkie czynności wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213 ze zm.), w tym także na prowadzenie ksiąg i ewidencji. W tym zakresie art. 44 ust. 1 się nie zmieni.
MF wyjaśniło zarazem, że po deregulacji do wykonywania czynności określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym nie będzie wymagane posiadanie uprawnień doradcy podatkowego, radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta ani certyfikatu księgowego. Chodzi o prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji.
Zastrzeżone dla doradców, radców i adwokatów będzie natomiast reprezentowanie podatników przed urzędami i sądami administracyjnymi.
Etap legislacyjny
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych czeka na podpis prezydenta