Plany deregulacji rynku usług księgowych nie zniechęciły do ubiegania się o certyfikat ministra finansów. Do połowy br. wydał on ich ponad 2,2 tys.
Z danych przekazanych DGP przez resort finansów wynika, że podobnie było rok wcześniej. W całym 2013 r. certyfikaty uzyskało ponad 4,8 tys. osób, a w 2012 r. – prawie 5,3 tys.
Od 10 sierpnia br. nie będzie już wymagany certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Będzie mógł je prowadzić każdy.
Nadal jednak będzie można się nim posługiwać do poświadczenia swoich kwalifikacji zawodowych. Wciąż też na stronie ministra finansów (www.mf.gov.pl) będzie publikowany wykaz osób, które uzyskały taki dokument.
Mimo zmiany przepisów, w czerwcu br. wpłynęły do resortu 394 wnioski o wydanie certyfikatu księgowego i 74 wnioski o zakwalifikowanie do egzaminu.
Resort może jeszcze rozpatrzyć przesyłane dokumenty, pod warunkiem, że zostaną one złożone przed dniem wejścia ustawy deregulacyjnej, tj. przed 10 sierpnia br. Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi do spraw rozpoczętych do 9 sierpnia będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.
Kandydaci, którzy przystąpią do egzaminu przed 10 sierpnia i uzyskają wynik pozytywny, będą mogli wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu tylko do 11 listopada. Gdy podejdą do niego po 9 sierpnia, będą mieli trzy miesiące na ubieganie się o wydanie im certyfikatu, licząc od dnia otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu.
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 10 sierpnia