Nie będzie zmiany stawek VAT. Nie będzie też waloryzacji progów podatkowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów ani kwoty zmniejszającej podatek dochodowy. Będą za to inne modyfikacje
Rząd przyjął wczoraj projekty: ustawy budżetowej na 2015 r. oraz czwartej ustawy deregulacyjnej. W tej drugiej przewiduje przede wszystkim: pakiet portowy, możliwość rozpoznania przychodu od zaliczek w podatkach dochodowych i zmniejszenie obowiązków dla nowych firm. Pracę nad nią – jeszcze przed wakacjami – powinien rozpocząć Sejm. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.
Rząd planuje też czasowo (na kilka lat) obniżyć akcyzę na paliwa silnikowe, choć jednocześnie podwyższy opłatę paliwową (o takie same wartości). Zmiana będzie więc neutralna dla podatników.

Porty bardziej konkurencyjne

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej jest pakiet portowy. Ma on zachęcić importerów do odprawiania się w polskich portach morskich, takich jak: Szczecin-Świnoujście, Gdynia i Gdańsk. Dziś polscy importerzy odprawiają się w portach w Holandii, Niemczech i Rosji, bo tam obowiązują bardziej przyjazne procedury odpraw i rozliczeń.
Projekt przewiduje skrócenie do 24 godzin podstawowego czasu kontroli w polskich portach, niezbędnych do dopuszczania towarów do obrotu (w szczególnych przypadkach – 48 godzin).
Wydłużyć ma się również czas na rozliczenie VAT w imporcie dla podmiotów korzystających z pośrednictwa upoważnionych przedsiębiorców (AEO).

Zaliczki na PIT i CIT

Projekt przewiduje także zmianę dotyczącą rozpoznania przychodu w PIT i CIT. Obecnie zaliczki nie są przychodem w podatku dochodowym, natomiast powodują powstanie obowiązku podatkowego w VAT. W efekcie przedsiębiorcy ewidencjonujący obrót za pomocą kasy fiskalnej (sprzedający towary osobom fizycznym) muszą prowadzić ewidencję pobranych zaliczek do celów VAT, a później rozliczać je w PIT i CIT.
Zdaniem Ministerstwa Gospodarki (autora projektu) problem jest szczególnie kłopotliwy dla firm wykonujących usługi o stosunkowo niewielkiej wartości, jak np. usługi optyczne, remontowo-budowlane, fotograficzne, motoryzacyjne czy naprawcze.
Dlatego rząd chce, aby przedsiębiorcy, którzy ewidencjonują zaliczki na kasie fiskalnej, mogli (nie będzie to obowiązek) jednocześnie rozpoznać przychód w PIT lub CIT. Niewątpliwie to rozwiązanie będzie korzystne dla samego budżetu państwa. Czy wybiorą je sami podatnicy?
Zdaniem Konrada Piłata, doradcy podatkowego w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, dla niektórych przedsiębiorców faktycznie może to być ułatwienie.
– Przykładem są firmy, które przyjmują wiele zaliczek o niskiej wartości i tylko na kilka dni. Dla nich uproszczenie rozliczeń może być ważniejsze niż zapłata kilkudziesięciu złotych podatku miesiąc wcześniej – mówi ekspert.
Jego zdaniem rozwiązanie to może być również korzystne dla przedsiębiorców, którzy wpłacają zaliczki metodą uproszczoną, czyli odprowadzają je w stałej wysokości obliczonej na podstawie dochodu z lat poprzednich. U nich nie wpłynie ono bowiem na wysokość zaliczki odprowadzanej co miesiąc do urzędu skarbowego.
Inne wybrane zmiany w projekcie IV ustawy deregulacyjnej
Ryczałt od samochodów – do dochodu pracownika korzystającego z auta służbowego do celów prywatnych pracodawca doliczy 250 zł – w przypadku aut, w którym pojemność silnika nie przekracza 1600 cm3, lub 400 zł – od samochodów z większym silnikiem.
VAT-R bez opłaty – rozpoczynający działalność gospodarczą nie będą musieli uzyskiwać w urzędzie skarbowym potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Dziś trzeba za nie płacić 170 zł.
Nowe zwolnienie w PIT – bezpłatna pomoc prawna świadczona dla niezamożnych osób będzie nieopodatkowana
Badania lekarskie – nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku.
Składki ubezpieczeniowe – płatnicy składek, opłacający za ubezpieczonych jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, będą zwolni z obowiązku przekazywania im raportów miesięcznych na ten temat
Statystka publiczna – mikroprzedsiębiorcy nie będą musieli przesyłać do GUS danych w pierwszym roku działalności.
Będzie możliwość rozpoznania przychodu od zaliczek w podatkach dochodowych