Kto kupił działkę z myślą o wydobywaniu kopalin, nie może odliczyć wydatku na jej zakup – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła podatnika, który kupił w 2010 r. cztery działki rolne. Wiedział, że na ich obszarze znajdują się złoża kruszywa mineralnego. Cena jednego metra kwadratowego tego gruntu wielokrotnie przewyższała ceny położonych w pobliżu działek rolnych.
Podatnik spytał Izbę Skarbową w Łodzi, czy koszt działek, a w istocie zakupu złoża kruszywa, będzie kosztem uzyskania przychodu. Zdawał sobie sprawę z tego, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT wydatek na zakup gruntu nie może być uznany za koszt podatkowy. Wskazał jednak, że rzeczywistym przedmiotem nabycia nie były grunty, lecz znajdujące się pod ich powierzchnią kruszywo mineralne. Dlatego – uważał – wydatek na zakup gruntu powinien być kosztem.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał jego stanowisko za nieprawidłowe. Wskazał, że zgodnie z kodeksem cywilnym złoża kopalin, w tym kruszywa naturalnego, stanowią część składową nieruchomości gruntowych. Dlatego – zdaniem dyrektora izby – zakaz uznawania za koszt uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów dotyczy także ich części składowych.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi podatnik argumentował, że interpretacja przepisów prawa podatkowego nie powinna być oparta na przepisach kodeksu cywilnego. Podkreślał też, że w przyszłości, po wyeksploatowaniu złoża, będzie miał problem ze sprzedażą gruntu – dziury w ziemi, jak to określił. Skoro zatem działalność wydobywcza spowoduje powstanie u niego przychodu, to wydatek na zakup złoża powinien być kosztem. Tylko wtedy – twierdził – będzie możliwe ustalenie dochodu i jego opodatkowanie.
WSA uznał skargę podatnika za bezzasadną. Stwierdził, że izba skarbowa słusznie odwołała się do kodeksu cywilnego, ponieważ przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji nieruchomości. Sąd dodał, że nie ma znaczenia argument skarżącego odnoszący się do małej rentowności działalności wydobywczej.
Rozstrzygnięcie to w pełni zaakceptował NSA. Sędzia Boguław Dauter powtórzył za sądem I instancji, że złoża kopalin są częścią składową nieruchomości gruntowej. Związane z ich zakupem koszty można zatem potrącić dopiero w momencie odpłatnego zbycia gruntu.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 13 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1360/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia