Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargi posłów dotyczące ustawy o podatku od niektórych kopalin.

Ustawę zaskarżyli posłowie PiS oraz SLD. Zarzucili m.in., zbyt szybki tryb uchwalenia zmian i zbyt krótkie vacatio legis. Zdaniem obu grup posłów, tak szybkie tryb uchwalenia i krótkie vacatio legis oznaczało naruszenie zasad konstytucyjnych, ponieważ spółka nie mogła się przygotować do zmian.

Trybunał nie podzielił tych zarzutów. Szybkie przyjęcie, uchwalenie i opublikowanie ustawy nie oznacza naruszenia konstytucji. Ponadto ustawa nakłada obowiązek zapłaty podatku przez każdego podatnika zajmującego się wydobyciem miedzi i srebra. Nie doszło też do naruszenia konstytucji przez krótkie vacatio legis (14 dni od publikacji), ponieważ jest to podatek miesięczny, a nie roczny.