Od 1 stycznia 2014 r. z ustawy o VAT wynika wprost, że koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od nabywcy, uwzględnia się w podstawie opodatkowania VAT. Mówi o tym art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT.

Jasne jest też, że koszty dodatkowe zasadniczo dzielą los świadczenia głównego, szczególnie w zakresie stawki VAT i momentu powstania obowiązku podatkowego.

Zmiana przepisów spowodowała jednak, że odżyły wątpliwości dotyczące rozliczania kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Spór o to, czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu powinno być opodatkowane tak jak leasing (czyli włączone do podstawy opodatkowania), czy rozliczane osobno i zwolnione z VAT, toczył się kilka lat. W styczniu 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł ostatecznie, że leasing i ubezpieczenie do celów VAT są świadczeniami odrębnymi i niezależnymi (sprawa C-224/11 BGŻ Leasing). Firmy leasingowe postępowały więc prawidłowo, refakturując na leasingobiorców koszty ubezpieczenia ze zwolnieniem z VAT.

Refaktura ze zwolnieniem

Wprawdzie brzmienie nowego przepisu o podstawie opodatkowania może prowadzić do odmiennych konkluzji, jednak stanowisko to pozostało aktualne również po 1 stycznia 2014 r.

– Organy podatkowe uwzględniają co do zasady zaprezentowane przez TSUE podejście i na gruncie znowelizowanych przepisów wydają pozytywne interpretacje indywidualne – mówi Magdalena Jaworska, radca prawny, doradca podatkowy w Accreo.

Przykładem są stanowiska: dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lutego 2014 r. (sygn. IPPP2/443-1294/13-2/KOM) oraz dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 lutego 2014 r. (sygn. ILPP2/443-1140/13-4/JK).

– Wynika z nich, że przenosząc koszty ubezpieczenia, można stosować zwolnienie VAT – wskazuje ekspert Accreo. Organy podatkowe potwierdzają, że jeśli leasingodawcy obciążają korzystających dokładnym kosztem składki, to taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową, a więc zwolnioną z VAT.

Bez preferencji

Magdalena Jaworska zaznacza, że ze względu na wielość sytuacji i wariantów rozliczeń do każdego przypadku należy podejść indywidualnie.

– Leasingodawcy często stosują odmienne sposoby regulowania i fakturowania usług ubezpieczenia przedmiotu leasingu, dlatego nie zawsze jest możliwe automatyczne stosowanie zwolnienia z VAT w stosunku do kosztów ubezpieczenia przenoszonych na rzecz korzystających – podkreśla Magdalena Jaworska.

Wyjaśnia, że taka sytuacja może przykładowo wystąpić, gdy ubezpieczenie jest elementem wynagrodzenia za leasing i nie jest wyodrębniane jako osobna pozycja na fakturze. Chodzi zatem o taką sytuację, gdy koszt składki jest wliczany do raty leasingu proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia.

– W praktyce stosuje się również opodatkowanie VAT, gdy leasingodawca przenosi na korzystającego koszt ubezpieczenia powiększony o swoją marżę – mówi ekspertka Accreo. Wówczas koszt ubezpieczenia korzystającego jest wyższy niż kwota poniesiona przez leasingodawcę na rzecz ubezpieczyciela.