Sama umowa między szpitalem a sponsorem zlecającym wykonanie testów nie daje podstaw do preferencji podatkowej. Ważny jest cel, dla jakiego usługa została wyświadczona – uznał warszawski WSA.
Wyrok dotyczy centrum medycznego, które spytało Izbę Skarbową w Warszawie o możliwość zwolnienia z VAT usług badania na pacjentach skuteczności i bezpieczeństwa działania produktów leczniczych. Centrum było zdania, że spełniają one przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, tj.: są usługami z zakresu opieki medycznej, są świadczone przez zakład opieki zdrowotnej i „służą w szczególności ratowaniu, jak również zachowaniu, przywracaniu i poprawie życia pacjentów”.
Pierwotna interpretacja izby była korzystna dla centrum, ale minister finansów ją zmienił. Zwrócił uwagę na fakt, że przeprowadzenie badań klinicznych jest etapem procesu wprowadzania do produkcji i sprzedaży produktów leczniczych. Stanowi zatem usługę świadczoną na rzecz sponsora, czyli podmiotu odpowiedzialnego za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badań. Minister stwierdził, że są to czynności związane ściśle z działalnością gospodarczą podmiotu z branży farmaceutycznej. Firma ta nie płaci szpitalowi wynagrodzenia za leczenie pacjentów, lecz za badania kliniczne skuteczności leków. Według ministra oceny tej nie zmienia fakt, że w wyniku badań stan zdrowia pacjentów, którzy biorą w nich udział, może się poprawić.