Sprzedawca nie zapłaci wyższej akcyzy, jeśli spóźni się z przekazaniem urzędowi zestawienia oświadczeń od nabywców. Zniknie też wątpliwość, czy sprowadzający auto z UE może się ubiegać o zwrot podatku.
Zmiany te przewiduje projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zakładający także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Projekt przygotowało Ministerstwo Gospodarki. W najbliższym czasie ma się nim zająć Stały Komitet Rady Ministrów.

Miesięczne zestawienia

Przedsiębiorcy najbardziej powinni odczuć zmianę dotyczącą obowiązku składania miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców o przeznaczeniu oleju dla celów opałowych.
Z danych MF wynika, że w 2012 r. sprzedawcy tego wyrobu dopłacili z powodu niezłożenia zestawień lub złożenia ich po terminie ok. 77 mln zł. W 2011 r. było 106 spraw związanych z niezłożeniem miesięcznych zestawień oświadczeń, a w 2012 r. – 212 spraw. Z kolei w 2011 r. było 195 spraw związanych ze złożeniem zestawień po terminie, a w 2012 r. – 335 spraw.
Dziś dostawcy oleju opałowego (prawie 9 tys. podmiotów) muszą odbierać od nabywców oświadczenia o przeznaczeniu oleju na cele opałowe, a zestawienia takich oświadczeń przekazywać do urzędu celnego. To jeden z wymogów skorzystania z preferencyjnej stawki podatku. Zestawienie trzeba składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do sprzedaży. Podatnik, który się spóźni, traci prawo do stawki preferencyjnej i musi uiścić daninę według dużo wyższej stawki, właściwej dla oleju napędowego.
Po zmianach będzie można takie oświadczenia wpisać do umów z odbiorcami. Nie trzeba więc będzie za każdym razem ich odbierać. Na dodatek nie będzie grozić wyższa akcyza za spóźnienie w przekazaniu zestawienia urzędowi celnemu. Jeśli dostawca spóźni się ze złożeniem zestawienia, to konsekwencje będą podobne, jak za niezłożenie deklaracji, a więc grozić będą tylko sankcje karne skarbowe.
Dominika Cabaj, doradca podatkowy i dyrektor w DLA Piper, podkreśla, że obecne rozwiązania są uważane za zbyt dotkliwe i niesprawiedliwe nie tylko w powszechnym poczuciu podatników, ale i organów podatkowych.
Jacek Matarewicz, doradca podatkowy i adwokat w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, zwraca uwagę, że za niezłożenie deklaracji akcyzowej w terminie nie grozi karna stawka podatku, a za niezłożenie zestawienia oświadczeń – tak, mimo że jest to tylko potwierdzenie danych zawartych we wcześniej złożonej deklaracji.
Ministerstwo proponuje także, aby sprzedawcy nie musieli podawać w zestawieniu: daty złożenia oświadczenia, liczby urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywców oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się takie urządzenia.
– Zestawienie będzie więc zawierać informację o tym, kto nabył olej oraz w jakich ilościach – tłumaczy Dominika Cabaj. Jej zdaniem to dobra zmiana. Często bowiem informacje o urządzeniach grzewczych nijak się mają do zużycia oleju opałowego przez nabywcę oleju, który mógł go w ogóle nie zużywać w tych urządzeniach.

Samochody z UE

Projekt przewiduje także zmiany dotyczące procedur związanych z akcyzą od samochodów. Podmiot, który kupi za granicą (w kraju UE lub poza nią) auto osobowe, sprowadzi je do kraju i zapłaci akcyzę, będzie mógł ubiegać się o jej zwrot.
MG wyjaśnia, że zmiana ta jedynie doprecyzowuje przepisy. Dziś organy podatkowe mają wątpliwości, czy zwrot akcyzy dotyczy tylko samochodu osobowego eksportowanego, czy również sprowadzonego z UE (dostawa wewnątrzwspólnotowa).
Resort gospodarki proponuje również wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym przepisów o wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Organy podatkowe (rolę tę na potrzeby WIA będą pełnili dyrektorzy izb celnych) mają w niej określać klasyfikację taryfową oraz rodzaj wyrobu akcyzowego. Informacja będzie wiążąca dla organów podatkowych.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – przed przyjęciem przez Komitet Stały Rady Ministrów