Faktura dokumentująca obniżenie lub podwyższenie ceny powinna być wykazana w tym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży towarów – orzekł NSAWyrok dotyczy spółki, która po otrzymaniu od swoich kontrahentów zwrotu towaru wystawiała faktury korygujące. Zarówno zwrot towaru, jak i wystawienie korekt miały miejsce po złożeniu przez firmę zeznania rocznego. W związku z tym powstała wątpliwość, za który okres rozliczeniowy spółka powinna zmniejszyć przychód – czy za ten, w którym wystawiła fakturę korygującą, czy za okres wystawienia faktury pierwotnej. W tej drugiej sytuacji musiałaby zmienić roczne zeznanie podatkowe.

Spółka była zdania, że powinna pomniejszyć przychód za okres wystawienia faktur korygujących. Zarówno izba skarbowa, jak i sądy obu instancji były jednak innego zdania.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, że w świetle art. 12 ust. 3 i 3a ustawy CIT wystawienie faktury korygującej w związku ze zwrotem towaru w żaden sposób nie wpływa na datę powstania przychodów, koryguje jedynie jego wysokość.

W rezultacie, bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny, z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu – stwierdził sąd kasacyjny.

NSA zgodził się ze spółką, że taka wykładnia nie jest zgodna z rozwiązaniami przyjętymi w przepisach o VAT. Niemniej jednak – zauważył – ustawa o CIT stanowi odrębną regulację odnoszącą się do opodatkowania uzyskanego dochodu, a zatem do całkiem innego podatku.

NSA przyznał, że względy słusznościowe i ekonomiczne przemawiałyby za rozumowaniem prezentowanym przez spółkę. Sąd nie ma jednak mocy zmieniania istniejącego prawa – stwierdził NSA.

Justyna Podlaszewska - konsultant w 8Tax Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 4/13