Podatnik, który zbywa akcje i udziały nabyte w drodze spadku lub darowizny w celu ich umorzenia, nie może odliczyć kosztów ich nabycia – potwierdził NSA.
Wyrok dotyczy podatnika (osoby fizycznej), który dostał w spadku oraz w darowiźnie udziały i akcje spółek kapitałowych. W związku z tym, że planowane było ich dobrowolne umorzenie, powstała wątpliwość, czy będzie mógł pomniejszyć przychód o koszty uzyskania przychodów.
Podatnik był zdania, że kosztem będzie wartość rynkowa umarzanych udziałów i akcji, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy PIT. Uważał, że przepis ten znajduje zastosowanie zarówno do przymusowego, automatycznego, jak i dobrowolnego umorzenia udziałów i akcji.