Oferowanie okresowych pobytów w dwóch apartamentach świadczy o tym, że ich właściciel prowadzi działalność gospodarczą, a nie wykorzystuje je na własny użytek – wynika z orzeczenia NSA.
Sprawa dotyczyła małżeństwa, któremu naczelnik urzędu skarbowego zweryfikował deklarację PIT-36 za 2007 r. Przychody z najmu dwóch mieszkań zaliczył do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Małżonkowie zadeklarowali je wcześniej jako najem prywatny. Dodatkowo odliczyli w zeznaniu odsetki od kredytów zaciągniętych na zakup tych lokali, korzystając z tzw. ulgi odsetkowej (odnoszącej się do kredytów zaciągniętych przed 1 stycznia 2007 r.).
Naczelnik urzędu uznał, że podatnicy nie mogą skorzystać z tego odliczenia, bo oferując pobyty w apartamentach prowadzili tak naprawdę zorganizowaną i ciągłą działalność gospodarczą. Nie wynajmowali ich w ramach zarządzania majątkiem osobistym. Świadczył o tym także fakt, że opłaty ustalali z góry za dobę hotelową, a ich wysokość była uzależniona od terminu rezerwacji (najwyższy koszt obejmował szczyt sezonu letniego i okres noworoczny) oraz długości pobytu. Naczelnik urzędu zwrócił także uwagę na zamieszczanie przez małżonków ofert w internecie. W efekcie określił im kwotę podatku do zapłaty według ogólnych stawek przewidzianych dla osób prowadzących działalność gospodarczą.