Chodziło o przedsiębiorcę, który wynajął bankowi w 2010 r. na pięć lat lokal użytkowy. W listopadzie 2013 r. został poinformowany, że najemca chce wcześniej rozwiązać umowę i jest gotów zapłacić z tego tytułu odszkodowanie. Obie strony doszły do porozumienia. Przedsiębiorca miał jedynie wątpliwość, czy otrzymane przez niego odszkodowanie podlega VAT. Spytał o to izbę skarbową.
Był zdania, że skoro nie jest to wynagrodzenie za świadczenie usługi, to nie powinno być powiększane o podatek. Argumentował, że rekompensat za przedwczesne rozwiązanie umowy jest jednostronnym świadczeniem ze strony banku, a on sam, jako wynajmujący, nie ma obowiązku przekazania najemcy czegokolwiek w zamian.