Nie tylko rząd, ale i Senat chce preferencji podatkowej dla kwot wypłacanych na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień, statutów lub regulaminów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
Senatorowie skierowali do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.
W Sejmie jest już inny projekt – rządowy, który przewiduje to samo rozwiązanie (druk nr 2330). Jego pierwsze czytanie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu (7–9 maja).