Nie tylko rząd, ale i Senat chce preferencji podatkowej dla kwot wypłacanych na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień, statutów lub regulaminów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
Senatorowie skierowali do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.
W Sejmie jest już inny projekt – rządowy, który przewiduje to samo rozwiązanie (druk nr 2330). Jego pierwsze czytanie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu (7–9 maja).
Obie inicjatywy są wykonaniem zalecenia Trybunału Konstytucyjnego, który w postanowieniu z 29 marca 2013 r. (sygn. akt S 2/13) stwierdził lukę w przepisach i zasygnalizował potrzebę nowelizacji. Obowiązujące dziś zwolnienie (art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) zwalnia bowiem z opodatkowania jedynie odszkodowania i zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z ustaw lub rozporządzeń (z pewnymi wyjątkami, np. odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę).
Prace nad dwoma projektami mogą się toczyć równolegle. Możliwe jest również, że będą rozpatrywane łącznie.