Nowa grupa ekspertów pomoże wyeliminować przepisy, które utrudniają obywatelom Unii działalność transgraniczną - poinformowała Komisja Europejska

Algirdas Semeta komisarz odpowiedzialny za sprawy podatkowe i celne przypomniał 10 kwietnia w Brukseli, że swoboda przepływu osób pomiędzy krajami Wspólnoty jest jedną z największych zalet Unii. Komisarz podał statystyki, zgodnie z którym aż 14,1 miliona obywateli UE (2,8 proc. całej populacji) pracuje, uczy się bądź pobiera emeryturę w innym kraju członkowskim. Jednocześnie, aż 30 proc. całej populacji Wspólnoty kupuje towary od firm z siedzibą znajdującą się poza granicą ich kraju. Te osoby stają potem przed problemami przy wypełnianiu zeznań podatkowych. Może dojść nawet do sytuacji, w której zostaną podwójnie opodatkowane - podkreślił Algirdas Semeta.

Aby zapobiec takim sytuacjom KE uruchomiła poradniki internetowe oraz powołała grupę ekspercką, która ma zbadać problem ewentualnej dyskryminacji podatkowej migrantów. Eksperci zwrócą uwagę przede wszystkim na przepisy ustaw o podatkach dochodowych oraz o daninie od spadków. Zbadają także kwestie związane z opodatkowaniem handlu w internecie oraz samochodów. Przepisy, które eksperci uznają za dyskryminujące migrantów, zostaną przez Komisję Europejską uchylone – zapewnił Algirdas Semeta.