Biblioteka, która pozbywa się zbędnego księgozbioru, nie skorzysta ze zwolnienia z VAT – wyjaśniła bydgoska izba skarbowa.
Nie prowadzi bowiem działalności wolnej od podatku, a do takiej musiałaby używać książek w celu skorzystania z preferencji.
Chodziło o bibliotekę wpisaną do rejestru instytucji kultury. Zamierzała ona rozpocząć w 2014 r. wyprzedaż używanych książek. Spytała izbę skarbową o stawkę VAT od takich transakcji. Była zdania, że będą one zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem wolna od VAT jest „dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.