Nie tylko wstęp do wesołego miasteczka, lecz także korzystanie z jego urządzeń jest objęte niższą stawką VAT – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Wyrok dotyczy spółki prowadzącej park linowy, która wystąpiła o interpretację. Wyjaśniła, że w ramach biletu wstępu dzieci i dorośli mogą korzystać z placu zabaw oraz torów linowych. Bilet nie upoważnia zaś do korzystania z lokali gastronomicznych. Za posiłki odwiedzający park muszą płacić oddzielnie.
Firma była przekonana, że usługa, którą świadczy na rzecz klientów, powinna być opodatkowana 8-proc. stawką podatku jako usługa związana z rozrywką i rekreacją. Argumentowała, że z załącznika nr 3 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) wynika, że niższą stawką objęte są usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne (poz. 183 załącznika).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zinterpretował to jednak inaczej. Stwierdził, że uiszczona przez klientów opłata upoważnia do czynnego korzystania z różnorodnych atrakcji i nie może być uznana za opłatę za wstęp, lecz przede wszystkim za możliwość korzystania z atrakcji. Dlatego korzystanie z placu zabaw oraz torów linowych jest opodatkowane 23-proc. stawką.
Interpretację tę uchylił WSA w Rzeszowie. Stwierdził, że wstęp do parków rozrywki i wesołych miasteczek, na dyskoteki i sale taneczne (poz. 183 załącznika), usługi bibliotek, archiwów, muzeów i pozostałe usługi w zakresie kultury (poz. 184) pozostałe usługi związane z rekreacją (poz. 186) nie mogą oznaczać biernego zachowania nabywcy biletu. O ile w bibliotece, w archiwum i w muzeum klient czyta, wybiera książki, ogląda eksponaty, o tyle jego korzystanie z parku rozrywki może być inne. Zdaniem WSA doświadczenie życiowe wskazuje, że klient wstępuje tam po to, by wykazać się aktywnością, sprawnością fizyczną itd. Trudno uznać, że tego typu usługi mają dotyczyć opłaty za bierny wstęp – podkreślił sąd.
Rozstrzygnięcie to utrzymał w mocy NSA. Uzasadniając wyrok, sędzia Alojzy Skrodzki, stwierdził, że organ podatkowy zawężająco zinterpretował pojęcie wstępu.
Wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny podobnie orzekł w sprawie opodatkowania usług wstępu na siłownie i korzystania z urządzeń treningowych w niej zainstalowanych (wyrok z 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13).
Spór o stawkę VAT w zakresie usług kultury i rekreacji
Stanowisko ministra finansów
8 proc.
– tylko wstęp do siłowni, klubu, sauny, parku rozrywki itp.
23 proc.
– pozostałe usługi dostępne na terenie ww. obiektów
Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego
8 proc.
– zarówno wstęp do obiektu, jak i korzystanie z urządzeń w nim zlokalizowanych

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 7 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 504/13.