Podatnik, mimo że w sposób ciągły wystawia na aukcji internetowej części komputerowe, nie musi być uznany za firmę i może uniknąć zapłaty PIT. Jeśli np. realizuje własne potrzeby naukowe lub badawcze.
Z materiału dowodowego zebranego przez urząd skarbowy wynikało, że w 2007 r. podatnik dokonał 1480 transakcji sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego Allegro na łączną kwotę prawie 136 tys. zł. Pozbywał się głównie części komputerowych oraz komputerów. Jedynie okazjonalnie wystawiał na aukcji książki.
Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że działalność podatnika cechowała się ciągłością, zorganizowaniem i miała wymiar zarobkowy. W związku z tym wypełniała definicję działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Decyzją z października 2010 r. naczelnik wymierzył mu podatek do zapłaty.