1 stycznia 2014 zmieniły się zasady zwrotu VAT za materiały budowlane . Od tego roku podatnicy mogą odzyskać VAT zawarty w cenie materiałów budowlanych na zasadzie praw nabytych.

Po zmianie przepisów prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane zachowali ci podatnicy, którzy ponieśli już wydatki, które uprawniają do zwrotu podatku. Oznacza to, że podatnicy, którzy do końca grudnia 2013 dokonali zakupów materiałów budowlanych i posiadają faktury, które te zakupy potwierdzają mogą składać wnioski VZM-1 o zwrot części wydatków poniesionych na materiały budowlane na zasadach takich samych jak w zeszłym roku.

Trzeba jednak pamiętać, ze podatnicy, którzy posiadają faktury muszą pamiętać o zachowaniu terminów, w których można złożyć wniosek:
- faktura od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2014 r.;
- faktura od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;
- faktura od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;
- faktura od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;
- faktura od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
Jak widać, osoby, które poniosły do końca 2013 roku wydatki związane z zakupem remontu mają czas do końca 2018 roku, aby uzyskać zwrot VAT. Pamiętać trzeba, że zwrot VAT jest limitowany, a każdy podatnik ma możliwość złożenia takiego wniosku raz na rok. Maksymalnie można odzyskać do 33 113 zł, jeśli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę (np. budowa domu jednorodzinnego) i 14 191 zł, jeśli nie wymaga pozwolenia (np. remont mieszkania). Oznacza to, że niezależnie od wysokości wydatków podatnik dostanie zwrot jedynie do kwoty limitu.

Od 1 stycznia 2014 roku podatnicy, którzy dopiera planują budowę lub remont domu będą mieli możliwość odzyskania części VAT-u, tylko w przypadku nabycia pierwszego mieszkania, lub rozpoczęcia budowy, która potwierdzi pozwolenie na budowę wydane po 1 stycznia br.

W przypadku domu jego powierzchnia nie może być większa niż 100 mkw, a mieszkanie nie może przekraczać powierzchni 75 mkw. Dodatkowym czynnikiem, który trzeba będzie sprawdzić, żeby uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane będzie wiek. Osoba składająca wniosek nie będzie mogła mieć więcej niż 35 lat. Warto zaznaczyć, że czas na złożenie wniosku na zwrot VAT za materiały budowlane wygaśnie pod koniec 2018 roku. Od 2019 roku program zwrotu podatku za materiały budowlane zostanie wygaszony całkowicie.