Brak podpisu, aktualnych danych osobowych oraz niewłaściwy NIP czy Pesel. To jedne z najczęstszych podstawowych błędów popełnianych w zeznaniach podatkowych.

Nie brakuje też pomyłek w przekazywaniu 1 procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego - mówi Zbigniew Majka, zastępca naczelnika nowosądeckiej skarbówki. Jak dodaje, musi być podany zarówno numer KRS jak i kwota, którą przekazujemy, o czym nierzadko zapominamy. Wtedy taki wniosek jest błędny i trzeba go skorygować w urzędzie.

Pamiętajmy również o złożeniu aktualnego numeru konta bankowego oraz odpowiednich załączników.

Z fiskusem musimy rozliczyć się do końca kwietnia.