Pracodawcy w PIT-11 i PIT-40 często wpisują niewłaściwe dane pracownika. Zdarza się też, że nie podpisują formularzy - mówi w wywiadzie dla DGP Izabela Iwanienko, inspektor z I działu postępowań podatkowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Krakowie.

Do końca lutego płatnicy PIT muszą sporządzić i przekazać pracownikowi, do urzędu skarbowego PIT-11, czyli informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach. W tym samym terminie zobowiązani są do przekazania PIT-40, w którym rozliczają pracownika (o ile przed 10 stycznia wyraził takie życzenie i znalazło ono wyraz w PIT-12). Jakie błędy popełniają najczęściej?

Istotny z punktu widzenia urzędu skarbowego jest brak podpisu pod deklaracją. To ją dyskwalifikuje. Podpis powinna złożyć osoba, która jest upoważniona do przygotowania zeznania, czyli np. księgowa czy właściciel firmy.