Urząd skarbowy pomoże w uruchamianiu działalności gospodarczej. Powstanie w nim stanowisko wsparcia klienta - mówi Jacek Kapica, wiceminister finansów, szef administracji podatkowej.

Rozpoczęła się reorganizacja organów podatkowych. Do końca marca urzędy i izby skarbowe mają dostosować swoje regulaminy do nowego zarządzenia ministra finansów z 28 stycznia. Czy podatnicy skorzystają na tych zmianach?

Jacek Kapica, wiceminister finansów, szef administracji podatkowej / Dziennik Gazeta Prawna / Wojtek Górski

Tak, jest kilka korzyści tych zmian. Jedną z nich będzie powołanie w urzędach skarbowych komórek do spraw wierzycielskich, które będą odpowiadać za zarządzanie długami wobec organu. Mają one powstać do końca czerwca tego roku. Chodzi o to, aby wobec niektórych podatników nie podejmować od razu twardych czynności egzekucyjnych np. zajęcia środków na koncie, ale w pierwszej kolejności przypominać o zaległościach lub na wniosek rozkładać płatność podatku na raty.

Czy teraz jest inaczej?

Obecnie, w sytuacji gdy podatek nie jest wpłacany, całość dokumentacji jest przekazywana do komórki egzekucji, gdzie podejmowane są działania egzekucyjne. Jednak w wielu przypadkach wystarczy np. telefon z przypomnieniem. Z wystawieniem tytułu egzekucyjnego wiążą się bowiem koszty, a na dodatek wszczęcie takiej procedury może mieć zły wpływ na relację podatnika np. z bankiem. Oczywiście są podatnicy, w stosunku do których nadal będą stosowane twarde metody ściągania długów, szczególnie gdy sytuacja z zaległościami się powtarza, albo gdy wobec podatnika toczy się postępowanie karne skarbowe.

Czy zmiany nastąpią też w izbach skarbowych?

Tak, chodzi o przemodelowanie systemu nadzoru izb skarbowych nad urzędami. Do tej pory skupiał się on na dwóch elementach: izbie jako organie drugiej instancji, do którego można się odwołać oraz na komórkach nadzoru, które weryfikowały zgodność działania urzędu z prawem. Chcemy, aby nadzór ten był sprawowany również pod kątem skuteczności i efektywności działania urzędów.

W izbach skarbowych ma powstać komórka do spraw kontroli podatkowej. Zgodnie z nowym zarządzeniem do jej zadań ma należeć wydawanie postanowień w sprawie przedłużania zwrotu podatku. Czy to oznacza, że urzędy nie będą się już tym zajmować?

Komórka, o której pani mówi, będzie tylko nadzorowała sferę kontroli podatkowej realizowanej przez urzędy skarbowe, tak aby można było ocenić prawidłowość, efektywność i skuteczność działania organu podatkowego. Zaznaczam, że będzie to tylko nadzór nad realizacją kontroli podatkowej, a nie jej wykonywanie.

Obecnie wiele firm ma kłopoty finansowe właśnie z powodu przedłużających się zwrotów VAT. Wielokrotnie pisaliśmy o tym na łamach DGP. Czy komórki do spraw kontroli podatkowej rozwiążą ten problem?

Zadanie nadzoru zwrotu VAT zawsze było w izbie skarbowej. W tej chwili szczegółowo analizujemy zagadnienie zwrotów VAT. Z dotychczasowej analizy wynika, że ogólny przekaz medialny nie odpowiada rzeczywistości. Około 50 proc. skontrolowanych wniosków o zwrot podatku okazała się nieuzasadniona. Przygotowujemy pewne rozwiązania, które uelastyczniają całą procedurę zwrotów, tak aby przedłużenie terminu dotyczyło tylko części podatku, która jest faktycznie kwestionowana.

Czy reorganizacja urzędów i izb skarbowych będzie polegać także na konsolidacji obsługi kadrowej i finansowej?

Tak, w przyszłym roku każda izba skarbowa i nadzorowane przez nią urzędy będą stanowić jeden podmiot z punktu widzenia finansów publicznych, czyli dysponowania pieniędzmi i kadrami. Ma to umożliwić elastyczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie tych zasobów w ramach województwa, uwzględniające obciążenie pracą w urzędach. To przygotuje administrację podatkową do funkcjonowania w nowej infrastrukturze z nowymi systemami informatycznymi. Nowe systemy informatyczne wymagają z jednej strony większego zaangażowania w niektórych obszarach, ale z drugiej pozwalają nam lepiej zarządzać, przynajmniej na poziomie wojewódzkim, informacją, zasobami finansowymi i kadrowymi.

Istotne jest, że pracownicy urzędów skarbowych, którzy dotychczas byli zaangażowani do spraw kadrowych i organizacyjnych, będą mogli zająć się, w zależności od lokalnych potrzeb, m.in. obsługą podatnika, czy kontrolą podatkową.

Czy będą wstępnie wypełniać za podatników PIT-37?

Nie, to akurat zrobią za nas systemy informatyczne. Przedstawimy podatnikom szerszą ofertę usług dostępnych drogą elektroniczną, czyli nie tylko składanie deklaracji, co ma miejsce dzisiaj, ale też udostępnianie tych informacji na koncie podatnika. W przyszłości zaoferujemy również usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Chcemy również przenieść część pracowników urzędów skarbowych do aktywnego wsparcia podatników, a ściślej do udzielania pomocy w uruchamianiu działalności gospodarczej, w rozwiązywaniu problemów, z którymi mogą mieć do czynienia w przypadku rozliczeń podatkowych. Chcemy, aby w urzędzie skarbowym była dostępna usługa – stanowisko wsparcia podatnika, które będzie działało w szerszym zakresie niż obecnie. Dziś takie komórki już z powodzeniem funkcjonują. Podatnicy mogą w nich uzyskać podstawowe informacje prawne, formularze podatkowe. Nam jednak chodzi o wprowadzenie usługi zindywidualizowanej – dostosowanej do konkretnej sytuacji podatnika.