Jeśli przedsiębiorca współpracujący z pracodawcą nie świadczy na jego rzecz takich samych usług co na etacie to zachowa prawo do rozliczenia się według stawki liniowej.

Lekarz – przedsiębiorca rozliczał się w 2013 r. według liniowej 19 - proc. stawki podatku dochodowego. Przychody osiągał nie tylko ze świadczenia specjalistycznych usług medycznych, ale też z przekazywania swojej wiedzy studentom. Te pierwsze uzyskiwał zarówno na podstawie umowy o pracę, jak też odrębnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W obu przypadkach usługi świadczył dla jednego podmiotu. Jak jednak wyjaśniał, na etacie tylko asystuje przy zabiegach i uczestniczy w konsultacjach, natomiast w ramach firmy wykonuje usługi osobiście, bezpośrednio dla pacjentów. Dodatkowo, jak przypomniał, uzyskuje przychody z nauczania studentów.

Zapytał czy w związku z tym ma prawo do rozliczania się według stawki liniowej. Uważał, że tak i zgodziła się z tym izba skarbowa. Przypomniała, że takie prawo zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) tracą przedsiębiorcy, którzy świadczą w ramach działalności takie same usługi dla byłego lub obecnego pracodawcy, jakie wykonywali w ramach pracy na etacie. W takim wypadku musieliby rozliczać się według skali podatkowej (18 i 32 proc.). Skoro jednak tu nie zachodzi taka sytuacja, to lekarz może dalej rozliczać się według stawki liniowej.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 stycznia 2014 r. nr IPTPB1/415-659/13-2/MD