Adwokat po rozpoczęciu działalności może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za aplikację. Taka jest linia orzecznicza sądów administracyjnych. Zapadł kolejny potwierdzający to wyrok.
Skarżący w latach 2009–2012 odbył aplikację adwokacką, a w marcu 2013 r. zdał egzamin. W związku z tym ponosił opłaty roczne i za przystąpienie do egzaminu. Zamierza rozpocząć wykonywanie zawodu adwokata w ramach spółki cywilnej. Założy więc działalność gospodarczą, którą opodatkuje na zasadach ogólnych. Chciał wiedzieć, czy obowiązkowe opłaty związane z aplikacją może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności.
Minister finansów w interpretacji uznał, że adwokat nie ma takiego prawa. Argumentował, że nie ma związku między wydatkami na aplikację a przychodami z działalności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie zgodził się z ministrem. Wskazał, że istnieje bezpośrednie powiązanie między opłatami i przychodami z działalności. Zawód adwokata można bowiem wykonywać jedynie po zakończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu, a opłaty roczne i za egzamin są obowiązkowe. Bez uzyskania uprawnień skarżący nie mógłby wykonywać zawodu adwokata i w efekcie uzyskiwać przychodów z działalności gospodarczej.