Adwokat nie może zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zdobycie uprawnień zawodowych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Wyrok odbiega od linii orzeczniczej, jaka ukształtowała się w sprawach wydatków na aplikacje radcowskie i adwokackie. Zasadniczo sądy uznają, że wydatki te można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej. Tak np. orzekały do tej pory sądy w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie. Inaczej orzekł jednak WSA we Wrocławiu.
Sprawa dotyczyła adwokata, który poniósł opłaty związane z aplikacją, egzaminem końcowym oraz wpisem na listę osób uprawnionych do wykonywania zawodu (w sumie ok. 15 tys. zł). W dniu uzyskania wpisu na listę adwokatów został zarejestrowany również jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką.