Radca prawny nie może odliczyć kosztów związanych ze zdobywaniem wiedzy prawniczej. Mają one charakter osobisty – wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sprawa dotyczyła podatnika, który w latach 2007 – 2011 odbywał aplikację radcowską. Wiązało się to dla niego z koniecznością ponoszenia wielu opłat, m.in. rocznych, za egzamin wstępny, wpis na listę aplikantów radcowskich, egzamin radcowski, wpis na listę radców prawnych oraz z tytułu członkostwa w samorządzie radcowskim.

W marcu 2013 r. podatnik otworzył własną kancelarię. Chciał wydatki poniesione na kształcenie w ramach aplikacji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.