Fiskus wypowie się, czy opłaty za korzystanie z auta w działalności gospodarczej obniżają dochód do opodatkowania tylko do wysokości kilometrówki, czy też w całości, jak twierdzą podatnicy i sądy administracyjne.
Przedsiębiorcy, którzy korzystają z wynajmowanych samochodów osobowych, ciągle mają problem z prawidłowym rozliczeniem poniesionych na nie wydatków.
Co do zasady koszty używania nienależących do podatnika samochodów osobowych dla potrzeb działalności gospodarczej mogą obniżyć dochód do opodatkowania tylko do wysokości tzw. kilometrówki. Aby ją określić, należy prowadzić odpowiednią ewidencję przebiegu auta. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm) oraz art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Oba przepisy mówią o kosztach używania samochodu, więc powstaje wątpliwość, co z opłatami za jego najem? Zdaniem przedsiębiorców te można zaliczyć do kosztów podatkowych bez żadnych limitów zgodnie z ogólnymi regułami wynikającymi z ustaw o podatkach dochodowych.
Takie stanowisko potwierdziły niejednokrotnie sądy administracyjne, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 17 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Gd 779/13) czy też Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 20 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 2446-7/11). Sędziowie podkreślali, że przepisy o kilometrówce nie dotyczą wydatków na uzyskanie prawa do używania pojazdu (takich jak opłaty za najem), a tylko tych związanych z jego eksploatacją. Nie zgadzał się z tym fiskus, który uparcie twierdził, że czynsz za wynajem auta jest kosztem jego użytkowania, więc powinien pomniejszać dochód do opodatkowania tylko do wysokości kilometrówki. Przykładem takiego stanowiska jest interpretacja łódzkiej izby skarbowej z 1 sierpnia 2013 r. (nr IPTPB3/423-164/13-2/IR). Pojawiła się jednak szansa na zmianę tego niekorzystnego podejścia i zaoszczędzenia pracy sądom administracyjnym rozpatrującym skargi przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów, zapytane przez DGP o opisany problem, poinformowało, że analizuje orzecznictwo sądów administracyjnych w celu wydania jednolitego stanowiska w sprawie. Nie jest wykluczone, że wyda interpretację ogólną zgodnie z art. 14a par. 1 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
Organy podatkowe pozwalają zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z używaniem wynajmowanego samochodu jedynie do wysokości kilometrówki. Konieczne jest więc prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu