Od 1 października obowiązuje nowa lista towarów, w obrocie którymi stosowane jest tzw. odwrotne obciążenie VAT, co oznacza, że ciężar rozliczenia tego podatku spoczywa na nabywcy, a nie na sprzedawcy. Mechanizmem nie jest już objęty tylko złom, ale także inne produkty wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), np. .: pręty stalowe, miedź rafinowana i nierafinowana, stopy miedzi czy druty z miedzi i jej stopów.

W takim przypadku sprzedawca wystawia fakturę opiewającą na wartość bez VAT i zamieszcza na tym dokumencie wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Z kolei nabywca rozlicza VAT od tego zakupu. Odpowiednia kwota jest dla niego zarówno podatkiem należnym, jak i naliczonym. Samonaliczenie nie musi być dokonywane na podstawie faktury wewnętrznej – ale jest taka możliwość. Może być też dokonywane na podstawie innych dokumentów księgowych jak polecenie księgowania.

Jednak ustawa nowelizująca (Dz.U. z 2013 r. poz. 1027) nie zawiera przepisów przejściowych, dotyczących zaliczek wpłacanych do 30 września 2013 r. na dostawy realizowane po tej dacie. Dlatego wątpliwości przedsiębiorców budzi sposób rozliczenia podatku w tej sytuacji. Wielu doradców podatkowych uważa, że VAT od takich zaliczek rozlicza sprzedawca, a od pozostałej części zapłaty, która została uregulowana po 30 września, nabywca.

W tekście "Odwrotne obciążenie: Trzeba skorygować fakturę VAT za zaliczkę na pręty stalowe" - przeczytasz o stanowisku Ministerstwa Finansów w sprawie odwrotnego obciążenia.