Odstąpienie od zamiaru opodatkowania SK podatkiem dochodowym sprawia, że stają się one alternatywą dla spółek komandytowo-akcyjnych.
Spółki komandytowo-akcyjne (SKA) od 1 stycznia 2014 r. mają być obłożone CIT. To będzie oznaczać prawie dwukrotny wzrost obciążeń. Decyzję w tej sprawie w przyszłym tygodniu ma podjąć Sejm. Komplementariusze i akcjonariusze, nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcia, podjęli już działania, które mają na celu optymalizację podatkową ich działalności. Jak się okazuje, nie zawsze jednak konieczne będzie przekształcenie SKA w inną spółkę lub korzystanie z międzynarodowych struktur optymalizacyjnych. Dla niektórych osób prowadzenie działalności w tej formie będzie korzystne również po Nowym Roku.

Wzmożony ruch w biznesie