Minister finansów zweryfikował swoje stanowisko i wreszcie jednolicie potraktował akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Wydał nową interpretację ogólną.
Dywidenda dla akcjonariusza SKA – zarówno osoby fizycznej, jak i prawnej – jest jego przychodem z działalności gospodarczej. Za datę uzyskania takiego przychodu uważa się dzień otrzymania wypłaty.
Minister finansów przedstawił takie stanowisko w interpretacji ogólnej z 25 listopada 2013 r. Tym samym tracą aktualność jego wyjaśnienia zawarte w interpretacji ogólnej z 11 maja 2012 r. (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125). Wówczas minister twierdził, że przychód u akcjonariusza powstaje nie z chwilą faktycznej wypłaty dywidendy, lecz podjęcia uchwały o jej wypłacie (z tą chwilą akcjonariusze uzyskują roszczenie o należną dywidendę).