Nawet zmiany podatkowe planowane na 2014 r. nie zmniejszają atrakcyjności tej formy spółki, ponieważ projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT (o ile wejdzie on w życie w obecnym kształcie), gwarantuje jednorazowe opodatkowanie dochodu komplementariusza - mówi Dominik Szczygieł , doradca podatkowy i radca prawny w MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł Spółka Komandytowo-Akcyjna.

Na czym polega atrakcyjność SKA w obecnym kształcie?

Powszechnie uważa się, że atrakcyjność SKA sprowadza się wyłącznie do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania dochodu uzyskiwanego poprzez SKA. Większość biznesu, cały sens tej konstrukcji, widzi wyłącznie odroczeniu w czasie momentu opodatkowania dochodu akcjonariusza do momentu wypłaty dywidendy. Osobiście uważam, że – mimo, iż odroczenie w czasie ciężarów podatkowych jest ważne - jest to spojrzenie powierzchowne. SKA ma wiele innych zalet, począwszy od możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego, aż po jego anonimizację, z zachowaniem kontroli komplementariuszy nad spółką.

Dlaczego zdecydował się pan na prowadzenie działalności w takiej właśnie formie?

Osobiście wraz ze wspólnikiem zdecydowałem się na wybór takiej formy – bynajmniej nie ze względów podatkowych. To zaskakujące w ustach doradcy podatkowego, ale tego aspektu w ogóle nie braliśmy pod uwagę. Nie zdradzając naszego wewnętrznego know-how, powiem w skrócie, że SKA jest - z naszego punktu widzenia – najlepszą formą optymalizacji ścieżki (kroków) kariery i awansu w ramach kooperacji przedstawicieli wolnych zawodów (np. doradca podatkowy, radca prawny, adwokat, biegły rewident). Atrakcyjność SKA dotyczy więc m.in. spółek prawniczych i doradczych z udziałem osób fizycznych jako komplementariuszy.

Czy w związku ze zmianami prawnymi planuje pan jakieś działania dotyczące zmiany formy prawnej prowadzonej działalności?

Nawet zmiany podatkowe planowane na 2014 r. nie zmniejszają atrakcyjności tej formy spółki, ponieważ projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT (o ile wejdzie on w życie w obecnym kształcie), gwarantuje jednorazowe opodatkowanie dochodu komplementariusza. Ustawa gwarantuje bowiem, że komplementariusz będący osobą fizyczną (a w wolnych zawodach prawniczych nie ma innej możliwości), może zaliczyć na poczet podatku należnego od jego dochodu, odpowiednią część CIT, odprowadzonego przez spółkę.

W związku z powyższym, nie panujemy zmiany formy prowadzenia naszej działalności.

A czy doradza pan innym SKA przekształcenie w inną spółkę w związku z projektowanymi zmianami dotyczącymi opodatkowania?

Oczywiście naszym klientom proponujemy kilka sprawdzonych propozycji restrukturyzacji ich biznesu z wykorzystaniem innych form i mechanizmów pozwalających na bezpieczną optymalizację obciążeń podatkowych.