Maltański minister finansów potwierdza w odpowiedziach na bardzo liczne pytania polskich podatników, że pensje osób zarządzających tamtejszymi firmami jest obłożone daniną na wyspie - mówi Piotr Świniarski, prawnik z ITCI.
Piotr Świniarski, prawnik z ITCI / Media / materialy prasowe
Panuje przekonanie, że Malta jest atrakcyjną jurysdykcją podatkową. Czy tak jest w rzeczywistości?
Zdecydowanie tak. Korzyści podatkowe dotyczą m.in. kwestii związanych z bieżącą działalnością operacyjną spółek holdingowych czy korzystnym reżimem podatkowym dla należności odsetkowych. Nie tak proste, jak mogłoby się wydawać, okazuje się jednak opodatkowanie wypłaty wynagrodzenia dyrektorskiego ze spółki maltańskiej. W ostatnim czasie tamtejsze ministerstwo finansów zostało zasypane pytaniami polskich podatników oraz ich doradców o opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Malty wynagrodzenia wypłacanego na rzecz polskich rezydentów podatkowych, pełniących funkcję dyrektora (odpowiednik polskiego zarządu) w maltańskiej spółce kapitałowej.
I jakie jest stanowisko tamtejszego resortu finansów?
Potwierdza on, że wynagrodzenie dyrektorów jest opodatkowane na Malcie. Wyjaśnienia wymaga, że zgodnie z art. 16 w związku z art. 23 ust. 1 lit. a i d umowy z 7 stycznia 1994 r. o unikania podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Maltą (Dz.U. z 1995 r. nr 49, poz. 256) i z uwzględnieniem protokołu zmieniającego treść umowy (Dz.U. z 2011 r. nr 283, poz. 1661) – wynagrodzenie dyrektorów otrzymywane przez polskich rezydentów podatkowych może podlegać opodatkowaniu na terytorium Malty. Jednocześnie tekst umowy stanowi, że w takim wypadku Polska zwolni przychód z opodatkowania na swoim terytorium. Potwierdzają to też interpretacje polskiego prawa podatkowego (m.in. dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2012 r., sygn. IPPB2/415-73/12-4/MS1). W rezultacie – wynagrodzenie dyrektorów co do zasady podlega opodatkowaniu wyłącznie na Malcie.
Co to oznacza w praktyce?
W praktyce jeśli ten przychód byłby zwolniony na Malcie, to mielibyśmy powtórkę rozwiązania dobrze znanego z Cypru, a dotyczącego całkowitego zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów zarówno w Polsce, jak i na Malcie. Niestety, takie rozwiązanie trudne jest do powtórzenia, gdyż zgodnie z odpowiedzią ministra finansów Malty wynagrodzenie dyrektorskie podlega, co do zasady, opodatkowaniu na Malcie.
Jak ma się ono do PIT w Polsce?
Opodatkowanie zagranicznych osób fizycznych jest tam mniej korzystne niż PIT w Polsce z uwagi na wyższe stawki podatku (maksymalna wynosi nawet 35 proc.). W związku z tym decydując się na tę strukturę, należy dokładnie zapoznać się z potencjalnym ryzykiem podatkowym.