Maltański minister finansów potwierdza w odpowiedziach na bardzo liczne pytania polskich podatników, że pensje osób zarządzających tamtejszymi firmami jest obłożone daniną na wyspie - mówi Piotr Świniarski, prawnik z ITCI.
Panuje przekonanie, że Malta jest atrakcyjną jurysdykcją podatkową. Czy tak jest w rzeczywistości?
Zdecydowanie tak. Korzyści podatkowe dotyczą m.in. kwestii związanych z bieżącą działalnością operacyjną spółek holdingowych czy korzystnym reżimem podatkowym dla należności odsetkowych. Nie tak proste, jak mogłoby się wydawać, okazuje się jednak opodatkowanie wypłaty wynagrodzenia dyrektorskiego ze spółki maltańskiej. W ostatnim czasie tamtejsze ministerstwo finansów zostało zasypane pytaniami polskich podatników oraz ich doradców o opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Malty wynagrodzenia wypłacanego na rzecz polskich rezydentów podatkowych, pełniących funkcję dyrektora (odpowiednik polskiego zarządu) w maltańskiej spółce kapitałowej.