Spadkobierca sprzedający papiery wartościowe, które wcześniej spadkodawca uzyskał nieodpłatnie od swojego zakładu pracy, nie skorzysta z preferencji w podatku dochodowym.
Zbywając odziedziczone udziały w spółce kapitałowej (a także papiery wartościowe czy tytuły uczestnictwa w funduszach), będzie można uwzględniać koszty ich nabycia przez spadkodawcę. Dzięki temu podatnik sprzedający np. akcje zapłaci niższy podatek dochodowy (wynosi on 19 proc.). Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), który ma to umożliwić. Podatnicy dziedziczący akcje pracownicze mają wątpliwości, czy również oni skorzystają na zmianach. Niestety, sytuacja niektórych z nich nie tylko się nie polepszy, ale może nawet ulec pogorszeniu.

Gdy nie ma wydatku