NSA w sporze inwestora z urzędem o podatkowe skutki zakupu i umarzania jednostek funduszy przyznał rację fiskusowi. Temu pierwszemu wskazał jednak drogę postępowania: złożenie skargi konstytucyjnej.

Wszystko o VAT 2014. Czytaj w naszym serwisie!

Sąd zajął się sprawą podatnika, który w kwietniu 2010 r. wysłał do urzędu skarbowego zeznanie PIT-38. Naczelnik US zakwestionował je. Powód? Zainteresowany wpisał do deklaracji przychody z umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz ze sprzedaży akcji. Następnie od dochodu osiągniętego z handlu akcjami odliczył straty poniesione w funduszach. Według urzędu taka praktyka jest błędna, bo nie można kompensować zysków i strat z tych źródeł.