Chodzi o ulgę mieszkaniową, która pozwala nie płacić podatku od odziedziczonego mieszkania lub domu o powierzchni do 110 mkw.

Od 2007 r. zmieniły się przepisy. Odtąd prawo do ulgi podatkowej w zamian za opiekę przysługuje, jeśli strony podpiszą umowę przed notariuszem (i dodatkowo opieka musi być sprawowana przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza).

Na skutek braku przepisów przejściowych osoby, które podpisały umowę przed 2007 r. na starych zasadach (przed organem gminy), a spadkodawca zmarł już po wejściu w życie zmian, zostały pozbawione ulgi i urzędy nakazywały im zapłacić podatek. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 lipca 2011 r. (sygn. akt P 36/10) uznał, że taka zmiana wymogów formalnych narusza konstytucyjną zasadę ochrony interesów w toku.

Dlatego zgodnie z senackim projektem opiekunowie, wobec których urzędy ustaliły zobowiązanie podatkowe bez uwzględnienia ulgi, będą mogli wznowić postępowanie. Termin na złożenie wniosku o wznowienie upływałby z końcem grudnia 2013 r. Teraz ustawą zajmie się Sejm.

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do Sejmu