Usługi związane z nieruchomością są obłożone podatkiem od towarów i usług. Co do zasady w miejscu czyli kraju jej położenia.
Spółka zajmuje się montażem i serwisem systemów alarmowych, klimatyzacji i telewizji przemysłowej. Zamierza podpisać umowę, na mocy której będzie świadczyć usługi w polskim konsulacie na Białorusi. Zapytała izbę skarbową, czy może w związku z tym skorzystać z zerowej stawki podatku VAT na podstawie par. 11 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm.).
Zgodnie z tym przepisem 0-proc. stawkę stosuje się m.in. w odniesieniu do usług na rzecz zwolnionych z VAT organizacji międzynarodowych mających siedzibę na terytorium państwa trzeciego. Sama spółka uważa, że nie będzie miała takiego prawa, gdyż konsulat jako organ władzy publicznej zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie jest podatnikiem VAT, a w związku z tym zgodnie z art. 28c ustawy miejscem świadczenia usług jest Polska. Izba skarbowa tylko w części zgodziła się ze spółką. Podkreśliła, że montując na stałe w konsulacie systemy alarmowe czy też klimatyzację, świadczy usługi związane z nieruchomością, które zgodnie z art. 28e ustawy o VAT opodatkowane są w miejscu jej położenia (czyli na Białorusi).