Spółka zajmuje się montażem i serwisem systemów alarmowych, klimatyzacji i telewizji przemysłowej. Zamierza podpisać umowę, na mocy której będzie świadczyć usługi w polskim konsulacie na Białorusi. Zapytała izbę skarbową, czy może w związku z tym skorzystać z zerowej stawki podatku VAT na podstawie par. 11 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem 0-proc. stawkę stosuje się m.in. w odniesieniu do usług na rzecz zwolnionych z VAT organizacji międzynarodowych mających siedzibę na terytorium państwa trzeciego. Sama spółka uważa, że nie będzie miała takiego prawa, gdyż konsulat jako organ władzy publicznej zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie jest podatnikiem VAT, a w związku z tym zgodnie z art. 28c ustawy miejscem świadczenia usług jest Polska. Izba skarbowa tylko w części zgodziła się ze spółką. Podkreśliła, że montując na stałe w konsulacie systemy alarmowe czy też klimatyzację, świadczy usługi związane z nieruchomością, które zgodnie z art. 28e ustawy o VAT opodatkowane są w miejscu jej położenia (czyli na Białorusi).

Jeśli chodzi o systemy bezprzewodowe, które nie są montowane na stałe, to opodatkowane będą w Polsce według stawki 23 proc., gdyż konsulat nie jest wymieniony w przepisie rozporządzenia dotyczącym stawki 0 proc.

Zasady określania miejsca świadczenia usług w VAT określa art. 28 ustawy o VAT. I tak miejscem, gdzie pobrana będzie danina w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika VAT jest co do zasady kraj, gdzie usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej zgodnie z art. 28b ustawy o tym podatku. Jeśli są zaś świadczone na rzecz podmiotów niebędacych podatnikami to takim miejscem jest zgodnie z art. 28c ustawy o VAT kraj, gdzie zleceniodawcy mają swoją siedzibę.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 sierpnia 2013 r., nr IPTPP2/443-322/13-7/JN.