Jeśli badania lekarskie nie służą ochronie zdrowia pracowników, tylko mają np. potwierdzić ich przydatność w zawodzie, podlegają opodatkowaniu. Tak uważa fiskus, ale po niedawnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego jest szansa na to, że zmieni podejście.
Orzeczenie NSA z 23 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1350/12) dotyczyło badań psychologicznych, które musiał przejść kandydat do pracy. Sąd kasacyjny – wbrew izbie skarbowej – pozwolił na zwolnienie ich z VAT. Uzasadnił, że są to usługi świadczone w ramach medycyny pracy, które służą profilaktyce zdrowotnej, nawet jeśli nie jest ona ich głównym celem.
– Daje to szansę na rozszerzenie zakresu zwolnienia z VAT na badania, które chociażby pośrednio służą ochronie zdrowia pracownika – komentuje Magdalena Zarudzka, doradca podatkowy z TGC Corporate Lawyers.