Prezydencki projekt zmian w procedurach administracyjnych wpłynie głównie na rozstrzygnięcia w sprawach podatkowych. Łatwiej będzie można np. odzyskać nadpłacone kwoty. Eksperci zasadniczo są za.
Kwestie podatkowe zdominowały wokandy sądów administracyjnych. Ze statystyk wynika, że stanowią 32 proc. wszystkich rozpatrywanych sporów, a w przypadku Naczelnego Sądu Administracyjnego – niemal 50 proc. (dane dotyczą 2012 r.). Z roku na rok te wskaźniki rosną.
Zalew skarg w sprawach podatkowych powoduje, że czas ich rozpatrywania się wydłuża. W WSA na rozstrzygnięcie czeka się od 2 do nawet 10 miesięcy, a na rozpatrzenie skargi kasacyjnej przez NSA nawet 2 lata. Zdaniem prezydenta, winne temu są m.in. obecne przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Przedstawił więc propozycję jej nowelizacji. Projekt wpłynął już do Sejmu. Jednym z głównych celów jest przyspieszenie postępowań.