Również hurtownie oraz restauratorzy, przekazując jedzenie na cele charytatywne, nie zapłacą podatku od towarów i usług.
Zwolnienie z podatku przy darowiznach żywności organizacjom pożytku publicznego (OPP) ma być rozszerzone. Dziś zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) preferencja podatkowa dotyczy wyłącznie producentów. To ograniczenie ma zniknąć. Ze zwolnienia skorzystają więc sklepy, w tym sieci handlowe, hurtownicy i inni dystrybutorzy żywności. Taka zmiana została nieoczekiwanie wprowadzona do projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług i Ordynacji podatkowej, która ma przeciwdziałać nadużyciom w obrocie wyrobami stalowymi i innymi towarami wrażliwymi (np. paliwa, złoto). Projekt wczoraj rozpatrywała sejmowa komisja finansów publicznych.
Poprawka dotycząca darowizn żywności zakłada, że zwolnienie z VAT w nowym, szerszym kształcie może być stosowane, jeżeli organizacja pożytku publicznego będzie w stanie określić przeznaczenie otrzymanych towarów na cele charytatywne na podstawie prowadzonej dokumentacji. Jeśli spożytkuje darowaną żywność na inne cele, będzie zobowiązana zapłacić VAT. Poprawkę opracowaną we współpracy z resortem finansów zgłosił poseł PO Paweł Arndt.

Miedź też z odwrotnym obciążeniem

Komisja przyjęła wczoraj także poprawki do rozwiązań stanowiących zasadniczy element projektu nowelizacji. Przede wszystkim rozszerzona została lista towarów, które mają zostać objęte odwrotnym obciążeniem VAT (obowiązek rozliczenia podatku przesunięty jest ze sprzedawcy na nabywcę). Pierwotnie lista ta obejmowała głównie szeroką grupę wyrobów stalowych. Po poprawce posła PO Marcina Święcickiego, znajdą się na niej również wyroby z miedzi (m.in. miedź nierafinowana, miedź rafinowana i stopy miedzi nieobrobione plastycznie, druty z miedzi i jej stopów, proszki i płatki z miedzi i jej stopów). Komisja przesunęła jednocześnie termin wejścia w życie przepisów rozszerzających katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Rząd chciał, aby był to już 1 sierpnia tego roku. Ponieważ ta data okazała się nierealna, nowe regulacje zaczną obowiązywać pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 14. dzień od dnia ogłoszenia nowelizacji.

Limity dla rozliczeń kwartalnych

Ważna poprawka dotyczy też sprzedawców towarów wrażliwych. W ich przypadku nowelizacja ogranicza możliwość rozliczeń kwartalnych. Wyjątek ma dotyczyć tych dostawców, u których łączna wartość sprzedaży netto towarów wrażliwych nie przekracza miesięcznie 50 tys. zł lub, co jest nowością –1 proc. łącznego obrotu. Zmiana wychodzi naprzeciw dużym przedsiębiorcom.
Sejmowa komisja przy okazji prac nad nowelizacją wprowadziła też zmiany do przepisów o VAT, regulujących nowe zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego. Zmiany te są jeszcze w okresie vacatio legis i wejdą w życie 1 stycznia 2014 r. Przyjęte wczoraj poprawki m.in. rozszerzają katalog czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury na usługi dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego. Umożliwi to stosowanie takiego samego momentu powstania obowiązku podatkowego zarówno do dostaw, jak i dystrybucji takich mediów.
Około 1 tys. przedsiębiorców ma dotyczyć regulowane w projekcie ograniczenie możliwości stosowania deklaracji kwartalnych, według szacunków MF
Etap legislacyjny
Projekt przed drugim czytaniem w Sejmie