– Jesteśmy za zmianami, dzięki którym organizacje charytatywne, również te, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego, a działają w tej sferze, mogłyby sprzedawać w ramach zbiórki publicznej przedmioty wytworzone np. przez swoich członków czy podopiecznych bez konieczności opodatkowania tej sprzedaży – mówi Weronika Czyżewska z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Pozwoliłoby to podopiecznym organizacji włączyć się w akcję charytatywną, a same organizacje nie ponosiłyby dodatkowych kosztów związanych z rozliczaniem VAT ze sprzedaży przedmiotów np. podczas aukcji charytatywnej. Jak dodaje Czyżewska, warunek (skorzystania ze zwolnienia), że dochód ze sprzedaży musi być przeznaczony w całości na cele pożytku publicznego, będzie gwarancją transparentności działania organizacji.

– Na zmianę przepisów czekają nie tylko fundacje i stowarzyszenia współpracujące z bankami żywności, ale też supermarkety i sieci handlowe – podkreśla Małgorzata Lelonkiewicz, dyrektorka Federacji Polskich Banków Żywności. Wiele z nich deklaruje gotowość przekazywania niesprzedanej, pełnowartościowej żywności, jeśli tylko VAT przestanie być barierą. – To wielka szansa na ratowanie żywności przed zmarnowaniem i niepotrzebną utylizacją – dodaje. Banki żywności w całej Polsce docierają z pomocą żywnościową do ponad 3 tys. stowarzyszeń i instytucji, a za ich pośrednictwem do ok. miliona Polaków. Według danych przytaczanych przez Małgorzatę Lelonkiewicz taka pomoc jest potrzebna nawet 2 mln Polaków.

Przypomnijmy, że obecnie rozporządzenie ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.) umożliwia zwolnienie z VAT dostawy towarów dokonywanej przez OPP. Dotyczy to przypadków, gdy towary zostały nabyte przez OPP w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną zbiórką publiczną lub za środki pieniężne pozyskane z takich zbiórek. Zwolnienie stosuje się jednak pod warunkiem, że:

● organizacja nie narusza warunków lub zasad działania określonych w przepisach o OPP,

● pieniądze uzyskane z tytułu dostawy towarów zostaną przeznaczone w całości na cele określone w pozwoleniu na przeprowadzenie przez tę OPP zbiórki publicznej,

● nie spowoduje to naruszenia warunków konkurencji.