Spółka, która wraz z innymi podmiotami zawiera z bankiem umowę kompleksowego zarządzania płynnością finansową (cashpoolingu), nie świadczy z tego tytułu usług podlegających podatkowi od towarów i usług – potwierdziła łódzka izba skarbowa.
Pytanie w tej sprawie zadała firma, która wraz z innymi podmiotami należącymi do grupy kapitałowej zamierzała zawrzeć z bankiem odpowiednią umowę. W jej ramach bank miał udostępniać przedsiębiorstwom z grupy kredyt, którego kwota będzie wymagalna na koniec każdego dnia. Pieniędzmi na jego spłatę zgromadzonymi na wspólnym rachunku będzie zarządzała spółka koordynująca (inna niż pytająca). W zależności od zapotrzebowania będzie przelewała je na rachunki bankowe innych firm albo sama otrzymywała od nich wpłaty. Bank natomiast będzie pobierał odsetki od udzielonego kredytu i opłaty.
Pytająca chciała wiedzieć, czy jako zwykły uczestnik takiego modelu może być uznana za podatnika VAT z tytułu transferów pieniędzy, jakie będzie wykonywać. Jej zdaniem nie ma o tym mowy, gdyż każdy z uczestników porozumienia – także spółka koordynująca – świadczy usługi pomocnicze (transfery pieniężne) do kompleksowej usługi pośrednictwa finansowego oferowanej przez bank na rzecz poszczególnych uczestników systemu. Zauważyła też, że brak w polskim prawie kompleksowego uregulowania umowy cashpoolingu, ale do tej pory fiskus zgadzał się z jej stanowiskiem, np. w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 września 2011 r. (nr IPPP3/443-883/11-5/JF).
Także tym razem organ podatkowy potwierdził stanowisko pytającej i przyznał, że nie będzie ona podatnikiem VAT z tytułu uczestnictwa w umowie cashpoolingu.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 czerwca 2013 r., nr IPTPP2/443-281/13-4/JN