Odsetek z tytułu braku wpłaty na czas np. zaliczki na podatek można nie zapłacić. O ile zwłoka nie jest zbyt długa.
Przykłady / Dziennik Gazeta Prawna
Oszczędności są możliwe, ale pod pewnymi względami. Po pierwsze – osoba zobowiązana do zapłaty podatku (np. zaliczki) potrafi z kalkulatorem przed oczami określić termin, do którego dodatkowe opłaty nie są pobierane. A po drugie – urzędnicy skarbowi po kilku takich operacjach nie stracą cierpliwości i nie zarzucą podatnikowi uporczywego uchylania się od odprowadzania należności.
Reklama

Reklama

Darmowy kredyt

Czytelniczka, podobnie jak większość płatników VAT, miała do 25 maja 2013 r. przelać należny podatek za kwiecień na konto urzędu skarbowego. Z braku pieniędzy (wymagana kwota wynosiła 900 zł) mogła jednak rozliczyć się dopiero 3 czerwca. Mimo zwłoki nie musiała dopłacić ani grosza tytułem odsetek, bo na podstawie art. 54 par. 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) nie są one naliczane, jeżeli nie przekraczają trzykrotności opłaty za traktowanie przesyłki pocztowej jako poleconej. Trzykrotność ta wynosi obecnie 6,60 zł, a odsetki za tydzień opóźnienia czytelniczki (25 maja wypadał w sobotę, stąd wyliczenia od poniedziałku 27 maja) wyniosłyby 2,17 zł. Kobieta szybko sprawdziła, że mogłaby pozwolić sobie na wakacje podatkowe aż do 19 czerwca, wtedy bowiem kwota należnych odsetek (6,51 zł) wciąż byłaby niższa od pobieranego minimum.
– Mieć albo nie mieć w kieszeni 900 zł przez 25 dni to chyba różnica – zauważa czytelniczka.

Możliwość kalkulacji

Wysokość odsetek ustala się według wzoru zawartego w rozporządzeniu ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 2005 r. nr 165 poz. 1373). W celu wyliczenia odsetek należy pomnożyć kwotę zaległości podatkowej przez liczbę dni zwłoki i obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek, otrzymany wynik podzielić przez 365, wreszcie zaokrąglić uzyskaną wartość (końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych, a wynoszące mniej po prostu pomija). Ważny jest fakt, że jeśli dług istniał w okresach, gdy obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę, należność oblicza się osobno za każdy z nich. Stopa zależy od oprocentowania kredytu lombardowego NBP i aktualnie wynosi 10,5 proc. W praktyce najczęściej zarówno sami podatnicy, jak i biura rachunkowe wykorzystują internetowe kalkulatory odsetek (np. www.infor.pl/kalkulatory). Zanim jednak wykorzystamy któryś z kilkudziesięciu dostępnych w sieci, warto się upewnić, że prawidłowo wyliczają odsetki – od dnia następującego po upływie terminu wpłaty należności (niektóre błędnie uwzględniają także ostatni dzień na wymaganą wpłatę).

Tylko ostrożnie!

Przed tym, by nie przesadzać z fałszywie pojmowaną oszczędnością, przestrzegają urzędnicy skarbowi. – Od początku roku finał w sądzie znalazły już trzy wszczęte przez nas postępowania karne skarbowe w sprawie uporczywego uchylania się od obowiązku podatkowego i były to orzeczenia o winie, chociaż bez wymierzania kary, bo podatnicy ostatecznie regulowali zaległości – mówi January Palma, naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie). Tymczasem właścicielka biura rachunkowego z Wielkopolski, doradzająca także w sprawach podatkowych, stwierdza: – Nie namawiam klientów do tego, by zwlekali z płatnościami, ale z praktyki wynika, że bezkarnie ujdzie przeciąganie ich w jednym miesiącu i płacenie na czas w kolejnym, tak na przemian.
Warto pamiętać, że na podstawie art. 55 Ordynacji podatkowej nie trzeba wezwania organu podatkowego, by osoba zalegająca z należnościami miała obowiązek zapłacenia odsetek. – Niektórzy podatnicy o tym zapominają i bez względu na to, czy wysokość odsetek w ich przypadku przekracza 6,60 zł, czy też nie, czekają na urzędowe wezwanie do zapłaty, narażając się na dodatkowe koszty – dodaje prowadząca biuro rachunkowe.