Helsińska Fundacja Praw Człowieka toczy spór z ministrem finansów o interpretację tajemnicy skarbowej. Sprawa finał znajdzie na wokandzie.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję ministra finansów z 24 maja 2013 r. (nr KS8/016/203/OPI/13/RD-37727). Utrzymał on w mocy wcześniejszą decyzję generalnego inspektora kontroli skarbowej z 22 marca 2013 r. (nr KS8/016/141/GLQ/13/RD-23658), odmawiającą fundacji udostępnienia dokumentu „Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2013 r.”, o które wystąpiła po publikacji DGP na ten temat w lutym 2013 r.

Spór o definicję tajemnicy