Nasza czytelniczka prowadzi agencję celną. Chce rozpocząć współpracę z angielską firmą, która nie ma w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Firma importuje towary przez Polskę, a później w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy docelowo wywozi je do innego państwa UE lub sprzedaje towar polskiemu przedsiębiorcy. Czytelniczka pyta, czy po 1 kwietnia 2013 r., czyli po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dotyczących m.in. przedstawicieli podatkowych, będzie mogła prowadzić rozliczenia zagranicznego klienta.

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, doradca podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że jeśli zagraniczna firma dokonywałaby wyłącznie importu towarów w celu wywozu ich przez Polskę do innego państwa UE, to po 1 kwietnia mogłaby się nie rejestrować dla celów VAT w naszym kraju (teraz ma taki obowiązek). Po nowelizacji taki importer nie będzie już musiał prowadzić ewidencji ani składać w Polsce deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących.

– W tym zakresie w całości może go wyręczyć przedstawiciel podatkowy, którym może być agencja celna. Transakcje dokonane przez zagranicznego importera będą wykazywane w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej sporządzanej w imieniu własnym przez przedstawiciela podatkowego – dodaje Andrzej Milczarczyk, ekspert w KPMG.

Jeżeli dana unijna firma importująca towary, oprócz dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych będzie sprzedawać sprowadzone wyroby także w Polsce, wówczas nadal (tak jak przed nowelizacją) będzie zobowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT w Polsce.

– W przypadku dostaw krajowych, dokonywanych przez zarejestrowanego podatnika, zgodnie z nowymi przepisami angielska firma będzie musiała rozliczać VAT z tytułu sprzedaży w Polsce i wystawiać na polskiego nabywcę fakturę z polskim VAT. Obecnie VAT z tytułu takich transakcji rozlicza polski nabywca towaru – tłumaczy Agnieszka Smolińska-Wiśnioch. Dodatkowo zagraniczny importer, który sprzedaje towary w Polsce, nie może ustanowić jako swego przedstawiciela agencji celnej. W tej roli może wystąpić tylko doradca podatkowy lub podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg.