Projekt przepisów przewiduje wprowadzenie mechanizmu szybkiego reagowania. Umożliwić ma państwom członkowskim, w których stwierdzono masowe nadużycia dotyczące podatku VAT, wprowadzenie nadzwyczajnych środków, których - zgodnie z unijnym prawem - nie mogły dotychczas stosować. Obecnie państwa członkowskie będą mogły zmienić przepisy w taki sposób, by odbiorca, a nie dostawca towarów, był zobowiązany do płacenia podatku.

Zdaniem posła Janusza Wojciechowskiego, zmiany wprowadzą większą przejrzystość i utrudnią nadużycia. Pozwolą - jak stwierdził - zabezpieczać polskich przedsiębiorców przed oszustami, którzy ukrywali nieopłacenie podatku VAT od sprzedawanego im towaru. Przyjęta rezolucja zwraca uwagę na skalę zagrożenia. Nadużycia związane z tym podatkiem kosztują Unię i budżety krajowe kilka miliardów euro rocznie. Decyzja o zastosowaniu mechanizmu szybkiego reagowania należeć będzie do państw członkowskich.