Oszustwa podatkowe i unikanie opodatkowania powodują każdego roku w UE straty rzędu biliona euro – wyliczył Algirdas Šemeta, unijny komisarz odpowiedzialny za podatki. W celu zaostrzenia walki z nadużyciami Komisja Europejska stworzyła pod koniec ubiegłego roku plan działania (European Commission Action Plan to strengthen fight against tax fraud and tax evasion).

Zalecenia dla państw członkowskich

Bruksela zaproponowała, aby państwa członkowskie zaostrzyły swoje przepisy dotyczące rajów podatkowych oraz przeciwdziałały agresywnemu planowaniu podatkowemu.

– Takie planowanie oznacza użycie międzynarodowych struktur z wykorzystaniem krajów o niskich podatkach lub układanie swoich interesów w taki sposób, by dana transakcja nie została opodatkowana w ogóle – wyjaśnia Agnieszka Tałasiewicz, partner w Ernst & Young.

Aby zwiększyć kontrolę nad działaniami podatników, komisja zachęca też państwa członkowskie do przyjmowania ogólnej zasady zapobiegania nadużyciom. – Chodzi tu o nic innego, jak o wprowadzanie generalnej klauzuli obejścia prawa, inaczej klauzuli antyabuzywnej – stwierdza Agnieszka Tałasiewicz.

Michał Nielepkowicz, menedżer w Ernst & Young, wyjaśnia, że pozwala ona urzędnikom skarbowym na kwestionowanie korzyści podatkowych wynikających ze zrealizowanych transakcji, którym w ich ocenie brakuje odpowiedniego uzasadnienia biznesowego.

– Sformułowanie takiej klauzuli w regulacjach prawnych oznacza w praktyce nałożenie sankcyjnego podatku neutralizującego korzyści wynikające z tworzenia sztucznych struktur w celu uniknięcia opodatkowania – dodaje Agnieszka Tałasiewicz.