Jeśli odbiorcą świadczonych przez przedsiębiorcę usług ma być m.in. jego były pracodawca, a usługi mają mieć taki sam charakter, jak wykonywana przed otwarciem działalności praca najemna na rzecz pracodawcy, wybór ryczałtowego rozliczenia nie jest możliwy.

Nierzadko zdarza się, iż pracodawca oferuje swojemu pracownikowi, aby ten swe dotychczasowe obowiązki wynikające z pracy najemnej zaczął wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę, ale współpraca jest kontynuowana. Staje się on klientem byłego pracownika. Jest to szczególnie opłacalne dla osób osiągających wysokie dochody i pozwala zmniejszyć duże obciążenia podatkowe.

Taka sytuacja powoduje jednak wykluczenie wyboru opodatkowania przez rozpoczynającego działalność przedsiębiorcę w preferencyjnej formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy podatkowe wyraźnie wskazują, iż dokonywanie sprzedaży towarów lub uzyskanie przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odbiera podatnikowi prawo do wyboru ryczałtu.