Przedsiębiorca, który prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, a dodatkowo działa w spółce cywilnej, musi dla każdej z tych aktywności oddzielnie określić formę opodatkowania. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadzi działalność od 1989 r. W latach 2007–2008 był opodatkowany w formie ryczałtu na podstawie złożonego wcześ- niej oświadczenia. W połowie 2008 r. zawiązał spółkę cywilną, ale nie złożył przy tym pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Uważał, że nie ma takiego obowiązku, skoro również w spółce chce się rozliczać ryczałtowo. Po dwóch latach nabrał jednak wątpliwości, więc spytał ministra finansów, czy postąpił prawidłowo.
Okazało się, że nie. Z interpretacji indywidualnej wynikało, że przedsiębiorca powinien złożyć kolejne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania, niezależnie od tego, że zrobił to już wcześniej. Organ podatkowy uzasadnił to tym, że zawiązanie spółki jest odrębnym przedsięwzięciem podatnika.