Sporządzone sprawozdanie musi podpisać kierownik jednostki i księgowy. Organ zatwierdzający do końca czerwca powinien przyjąć dokumenty. Rozliczenie roczne składa się w rejestrze sądowym i urzędzie skarbowym.
Rozliczenie ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy jest procesem długotrwałym. W przypadku gdy pokrywa się on z kalendarzowym, może trwać nawet do 15 lipca. To ostatni dzień na przekazanie sprawozdań do publikacji.

Zestawienie obrotów i sald