Sporządzone sprawozdanie musi podpisać kierownik jednostki i księgowy. Organ zatwierdzający do końca czerwca powinien przyjąć dokumenty. Rozliczenie roczne składa się w rejestrze sądowym i urzędzie skarbowym.
Rozliczenie ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy jest procesem długotrwałym. W przypadku gdy pokrywa się on z kalendarzowym, może trwać nawet do 15 lipca. To ostatni dzień na przekazanie sprawozdań do publikacji.

Zestawienie obrotów i sald

Jeszcze do 15 stycznia w firmach mogą potrwać niektóre czynności inwentaryzacyjne, np. spis z natury określonych składników majątku. To podstawa, aby zweryfikować, czy stan aktywów i pasywów wykazany w księgach rachunkowych (na podstawie których będzie sporządzane sprawozdanie) jest zgodny ze stanem faktycznym. Różnice inwentaryzacyjne nie powinny dziwić, a ich brak może nawet rodzić podejrzenie, czy czynności faktycznie przeprowadzono albo czy zrobiono to prawidłowo. Jeżeli różnice występują, trzeba sprawdzić, dlaczego tak się stało, ustalić przyczyny, a następnie rozliczyć w księgach.
Przepisy nie określają daty końcowej tych działań. Przyjmuje się jednak, że należy to zrobić w takim terminie, aby możliwe było sporządzenie zestawienia obrotów i sald. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości podmioty mają na to czas do 85. dnia po dniu bilansowym. W przypadku rozliczenia 2012 r. ostatnim terminem na sporządzenie tzw. obrotówki jest więc 26 marca 2013 r.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zamknięcia ksiąg rachunkowych

Zatwierdzenia raportu przez organ

Publikacji dokumentów

Złożenia raportu do urzędu

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Jak rozliczyć księgi rachunkowe za 2012 rok.