Firmy coraz częściej zlecają zorganizowanie akcji promocyjnej o określonym charakterze (np. konkursu sportowego) wyspecjalizowanym podmiotom za wynagrodzeniem. Można wygrać w nich nagrody o znacznej wartości, których fundatorami są inicjatorzy akcji (firmy). Wątpliwości budzi kwestia, kto powinien odprowadzić podatek od takiej nagrody – przedsiębiorstwo, które zleciło akcję promocyjną i pokryło koszty nagrody, czy też podmiot odpowiedzialny za oprawę (zorganizowanie) całego przedsięwzięcia.
Właściwe zdefiniowanie płatnika jest o tyle istotne, że ciąży na nim obowiązek pobrania od wygranych w konkursach zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 proc. (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT; t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Jeśli przedmiotem wygranej w takim konkursie nie są pieniądze (ale np. komplet nart), zwycięzca (laureat) jest zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku jeszcze przed udostępnieniem nagrody (art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT).