Suma przyznana z powodu przewlekłości postępowania sądowego jest zwolniona z podatku dochodowego – potwierdził WSA w Warszawie.
Sąd okręgowy przyznał osobie fizycznej 5 tys. zł z powodu przewlekłości postępowania w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności. Uczynił to na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r. nr 179, poz. 1843 z późn. zm.). W październiku 2010 r. 5 tys. zł wpłynęło na konto podatnika. Uznał on, że nie musi wykazywać odszkodowania w zeznaniu rocznym PIT za 2010 r.
Urząd skarbowy wezwał go do skorygowania zeznania i uregulowania podatku. Zdaniem sądu – niesłusznie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są odszkodowania lub zadośćuczynienie otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej – do wysokości określonej w wyroku lub ugodzie.
Sąd nie zgodził się z fiskusem, który twierdził, że w ustawie o skardze na przewlekłość ustawodawca mówi o sumie pieniężnej, a nie o odszkodowaniu, co oznacza, że zwolnienie z PIT nie ma zastosowania. Organ dowodził, że wypłacona podatnikowi kwota nie ma charakteru odszkodowania lub zadośćuczynienia. Sąd wskazał, że nazwa nie ma znaczenia. O tym zaś, do jakiej kategorii zaliczymy wypłaconą kwotę, decyduje jej charakter, tytuł prawny i cel, jakiemu służy. W tym przypadku celem jest zadośćuczynienie za krzywdę, jaką strona ponosi wskutek wadliwe działającego systemu wymiaru sprawiedliwości.Wyrok jest nieprawomocny.
To kolejne korzystne dla podatników rozstrzygnięcie sądu w sprawie opodatkowania sum za przewlekłość. Wcześniej orzekły tak: NSA (wyrok z 16 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1218/10) i WSA w Gliwicach (wyrok z 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 168/12). Z kolei Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała pisma do ministrów sprawiedliwości i finansów oraz prokuratora generalnego, aby nie dochodziło do rozbieżności między praktyką organów podatkowych a orzecznictwem sądów.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 5 października 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3483/11.